Producenci

Sklep internetowy www.specarms.pl prowadzony jest przez:
1. SPECARMS Michał Andrzejewski NIP 8212550330 REGON 142877687 ul. Kościuszki 2, 08-110 Siedlce . Zwana dalej sprzedawcą. Adres do korespondencji taki sam jak wyżej.
Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają VAT
2. Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronach specarms.pl mają charakter poglądowy. Sprzedawane towary mogą różnić się od nich detalami np. ze względu na zmiany wprowadzane przez producentów.
3. Zamówienia mogą być składane przez zarejestrowanych klientów specarms.pl po dokonaniu weryfikacji zgodnie z pkt. 6. Rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza dostępnego na stronie www.specarms.pl , w szczególności pozwalających na identyfikację kupującego. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
4. W celu weryfikacji danych, na adres e-mail podany przy rejestracji automatycznie wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji.
5. Prezentacja towarów na stronach www.specarms.pl jest zaproszeniem do składania ofert. Charakter oferty mają zamówienia składane przez klientów sklepu specarms.pl . Czas związania ofertą wynosi 14 dni.
6. W terminie wskazanym w punkcie 5 specarms.pl może przyjąć ofertę przesyłając potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji. Przyjmując ofertę specarms.pl przystępuje do realizacji zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni.
8. Zapłata ceny oraz należności za przesyłkę może nastąpić przelewem na rachunek wskazany przez specarms.pl lub przy odbiorze. W przypadku płatności przelewem warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest uznanie rachunku specarms.pl, pełną kwotą należności.
9. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium RP a także za wcześniejszym uzgodnieniem na terytorium Uni Europejskiej, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez klienta. Przesyłki nadawane są w ciągu co najwyżej 7 dni od przyjęcia oferty. Czas doręczenia przesyłki zależy od podmiotu dostarczającego przesyłki. Zazwyczaj nie przekracza 4 dni od momentu nadania.
10. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wydania rzeczy. W takim wypadku klient zobowiązany jest zwrócić nieużywany towar w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu w terminie 14 dni na adres podany w pkt 1 wraz ze wszelkimi dokumentami wydanymi wraz z towarem. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwroty realizowane będą w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz z żądaniem zwrotu gotówki, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki.
11. Specarms.pl nie odbiera przesyłek za pobraniem.
12. Żądanie wystawienia Rachunku należy zgłosić wraz ze złożeniem zamówienia wypełniając odpowiednie pola formularza.
13. Sposób dokonywania reklamacji określony jest w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z zakupionym towarem. Gwarancją objęte są towary, do których dołączane są karty gwarancyjne.
14. Jeżeli postanowienia karty gwarancyjnej nie stanowią inaczej, gwarancja komercjalna obejmuje co do zasady 12 miesięcy i dotyczy poprawnego działania towaru zgodnie z punktem 13 - 18.
15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
16. Sprzedawane towary przeznaczone są wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego.
17. Repliki Air Soft Gun nie są bronią i mogą być nabywane bez zezwolenia. Pomimo tego strzelanie do ludzi lub zwierząt może być niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia. specarms.pl nie będzie odpowiadać za szkody wyrządzone przez wykorzystywanie replik niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności przez niestosowanie się postanowień niniejszego punktu regulaminu.
18. Jeżeli inaczej nie zaznaczono wprost w karcie gwarancyjnej, gwarancja nie obejmuje pogorszenia się celności oraz donośności spowodowanych przez zużywanie się elementów wiatrówek i replik Air Soft Gun. Gwarancją nie są objęte: uszczelki gumowe, w szczególności: uszczelki głowicy tłoka oraz głowicy cylindra, gumki hop-up.
19. Postanowienia Regulaminu, w szczególności pkt 13-18 dotyczą gwarancji oraz wyznaczają zakres zgodności towaru z umową w rozumieniu stosownych przepisów.
20. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki oraz w przypadku wybrania płatności za pobraniem, uiszczenia zapłaty przy odbiorze.
21. W przypadku odmowy odebrania przesyłki Klient zostaje obciążony podwójną opłatą za koszty transportu (do i od klienta). Płatnoś ta winna byc zrealizowana w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
1. specarms.pl nie odpowiada za czas wykonania usług transportowych świadczonych przez zewnętrzne firmy.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną, takie postanowienie obowiązuje wyłącznie w stosunkach z klientami będącymi przedsiębiorcami.